• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 КОРЕ ХООЛОЙНУУД

Дан хоолой

Стандарт үзүүлэлт
  • CORE технологи
  • Илүү хурдан (цаг хэмнэнэ)
  • Аюулгүй (хэрэглэгчдэд илүү ээлтэй)
  • Илүү хялбар (ажиллах хүчийг илүү үр ашигтай ашиглах боломжийг олгодог)
Дамартай хоолой
  • Хоолойг хэрэгцээт хэмжээгээр татах

Давхар хоолой

Нэг хоолойн систем (хоолой дахь хоолой)
  • Аврагчийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх - нам даралтын хоолойгоор хамгаалагдсан өндөр даралтын хоолой
Олон улсын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан
  • Даралт, буцах шугамын аюулгүй байдлын харьцаа 4: 1
  • EN 13204 ба NFPA 1936 стандартын дагуу
Техникийн үзүүлэлт
Хоолой -Core
Хоолой давхар
Өнгө                
Урт
м
5
10
15
20
5
10
15
20
Жин
кг
2.5
4.7
6.9
9.1
5
7.8
11.0
14.3

Дан дамартай дан хоолой

Давхар дамартай давхар хоолой

Цахилгаан дамартай дан хоолой

Техникийн үзүүлэлт
Дамартай хоолой CORE
Дан
Давхар
Цахилгаанжсан дамартай хоолой CORE
Өнгө
                   
зүүн/баруун
 
Урт
м
15
20
2x15
2x20
25
30
Жин
кг
17.1
19.3
34.5
38.9
38.0
40.5
Бүх дан болон давхар хоолойнууд сунгах болон орооход дамартай учраас амар болсон
Коре технологи
Бүх дан болон давхар хоолойнууд 1.2 метрийн эргэлт хязгаарлагчтай
Салгаж, залгаж холбоход хялбар, аюулгүй
Гидрээр ажилладаг тэлэгч

Гидрээр ажилладаг тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг комби багаж

Гидрээр ажилладаг комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

дэлгэрэнгүй

© 2021 Nano Planet LLC