• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
СИРЕН ДУУТ ДОХИО
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK-JDL400

LK-JDL400 загварын сирен буюу дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм. Нэг болон 3 фазын хөдөлгүүрээс сонгох боломжтой.

Хэрэглэх зориулалт:
    - Төв суурин газар болон иргэний хамгаалал гамшиг ослын үед
    - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын галын аюулаас хамгаалах .
    - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1,5 *2 буюу  3 км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK-JDL400
  Дууны хүчин чадал
123+2db(A)@1M
  Цахилгаан хөдөлгүүр
2.2Kw, 220/240/380/400/440V
  IP хүчин чадал
IP44
  Гаралтын давтамж
500/560-+20Hz
  Цэвэр жин
50кг
  Дууны тархалт
3км талбайд
Видео
Түгшүүрийн дууг сонсох
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK-JDL550

LK-JDL550 загварын сирен дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм.  3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:
    - Төв суурин газарт иргэний хамгаалалын үед
    - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын албанд
    - Газар хөдлөл, үер ус гэх мэт байгалийн гамшиг тохиолдсон үед.
   - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 3 *2 буюу 6 км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK-JDL550
  Дууны хүчин чадал
131+2db(A)@1M
  Цахилгаан хөдөлгүүр
7.5Kw, 380/400/440V
  IP хүчин чадал
IP44
  Гаралтын давтамж
500/560-+20Hz
  Цэвэр жин
100кг
  Дууны тархалт
6км талбайд
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK-JDL650

LK-JDL650 загварын сирен дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм.  3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:
     - Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.
    - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын хэлтэст галын аюулаас хамгаалах .
    - Газар хөдлөлт, үер ус гэх мэт байгалийн гамшиг тохиолдсон үед.
   - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. /хүчин чадал 6-8 *2 буюу 12-16км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK-JDL650
  Дууны хүчин чадал
131+2db(A)@1M
  Цахилгаан хөдөлгүүр
15Kw, 380/400/440V
  IP хүчин чадал
IP55
  Гаралтын давтамж
500/560-+20Hz
  Цэвэр жин
250кг
  Дууны тархалт
12-16км талбайд
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK-JDW-245B

LK-JDW245B загварын сирен дуут дохио нь хэвтээ байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах, 2 дамартай, дэлбэрэлтэд тэсвэртэй төхөөрөмж юм. 3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:
Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.
Газрын тос үйлдвэрлэл, ШТС, шатахууны агуулах, уурхай, ДСЦ гэх мэт онцгой обьектуудад ашиглахад тохиромжтой.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгаан эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1 км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK-JDW-245B
  Дууны хүчин чадал
119+2db(A)@1M
  Цахилгаан хөдөлгүүр
0.75Kw, 110/220/230V
  IP хүчин чадал
ГНХ 55 нэмэлт II BT4
  Гаралтын давтамж
500/560-+20Hz
  Цэвэр жин
40кг
  Дууны тархалт
1 км талбайд
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK-JDW145

LK-JDW145 загварын сирен дуут дохио нь хэвтээ байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах, 1 дамартай, дэлбэрэлтэд тэсвэртэй төхөөрөмж юм. 3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:
Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.
Газрын тос үйлдвэрлэл, ШТС, шатахууны агуулах, уурхай, ДСЦ гэх мэт онцгой обьектуудад ашиглахад тохиромжтой.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгаан эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1 км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK-JDW-145
  Дууны хүчин чадал
123+2db(A)@1M
  Цахилгаан хөдөлгүүр

0.4Kw, 110/220/230V

50/60гц

  IP хүчин чадал
IP 44
  Гаралтын давтамж
700/760-+20Hz
  Цэвэр жин
5.5кг
Image

СИРЕН ДУУТ ДОХИО LK2001

Хэрэглэх зориулалт:
Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.
Газрын тос үйлдвэрлэл, ШТС, шатахууны агуулах, уурхай, ДЦС гэх мэт онцгой обьектуудад ашиглахад тохиромжтой.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгаан эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1 км талбайд 60дВ /
Image
Техникийн үзүүлэлт
 
Загвар
LK2001
  Дууны хүчин чадал
128+2db(on axis)@30.5M
  Сирений хөдөлгүүр
4.87Kw, 48В ДС, 100А
  Хөдөлгүүрийн рататор
0.09кв, 48В ДС, 1А
  Гаралтын давтамж
470-790-+20Hz
  Цэвэр жин
177кг
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC