• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!

Ой хээрийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлье!!!
ҮҮРГЭВЧИТ ГАЛ УНТРААГУУР

ҮҮРГЭВЧИТ ГАЛ УНТРААГУУР РП-15

Ой хээрийн  түймрийн үед хамгийн их хэрэгцээтэй багаж бөгөөд ОХУ-ын "Лесхозснаб" үйлдвэрлэгчийн "ЕРМАК" брендийн, патентлагдсан технологи юм. Бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс онцогууд нь: хамгийн сүүлийн үеийн технологийг /виниплан/ ашиглан бүтээсэн, гал сөнөөгч болон байгаль  хамгаалагчийн тав тухийг бүрэн хангасан усны сав болон мөрөвч оосортой, гар шахуурга буюу хошуу нь шууд болон сарниулагчтай цацах сонголттой, зэвэрдэггүй өнгөт металлиар хийгдсэн явдал нь эдлэгээний хугацааг 2 дахин уртасгаж өгсөн.
Танилцуулга
Үүргэвчит гал унтраагуурын зориулалтын гэр /уутанд/ нэмэлт бүс , халаас үйлдвэрлэгчийн хаягтай болсон нь дараах боломжийг олгож байна. Үүнд:
        Үүрдэг оосорыг зөөлөн материалаар доторлоод, өргөсгөж өгсөн ба усны савны дээд, доод хэсэгтээ резинен бэхэлгээнд холбож өгсөн бөгөөд хуванцар түгжээтэй
        Үүрдэг оосоронд хуванцар түгжээг суулгаж өгсөнөөр гал сөнөөгч гадны тусламжгүйгээр өөрийн биеийн өндөртөө тааруулан тохируулах боломжтой
        Бүслүүр хэсэгтээ нуруун дээрх усны савыг хөдөлгөөнгүй байлгах үүднээс зузаан чих гаргаж 2 талаасаа “сэрээ” маягийн хуванцар түгжээ суулгаж өгсөн
        Мөн цээжний хэсгээр яг үүнтэй адилхан маш хялбар тайлж, түгжиж болдог, үүргэвчит гал унтраагуурыг нуруундаа илүү шахаж бэхлэж өгсөн бүслүүртэй
        Зүүн талын хажууд  ундны цэвэр ус, ундаа хийж явах халаастай
        Баруун талын хажууд хатуу хөөсрүүлэгч-ус шингээгч хийх халаастай
        Мөн баруун талын хажуу халаасанд хөөсрүүлэгчийн сав хийх боломжтой
        Хойд талын  халаасны хажууд нөөц хошуу-шахуурга хийх зориулалттай (гидропульт багтана)
        Гар хошуу-шахуургыг (гидропульт) ашиглаагүй үед өлгөх зориулалттай 2 ш наалддаг/ хажуугийн түгжээ
        Хойд талын том халаасандаа хээрийн нөхцөлд булаг, горхиноос усаа цэнэглэх шанаган-хутгуур хийх боломжтой
        Дээд хэсэгтээ үүргэвчит гал унтраагуурыг зөөх, барьж явах гогцоо-бариултай
        Арилдаггүй будгаар, өндөр хэмд шарах маягаар доорх зүйлсийг бичсэн :
        -  Бүтээгдэхүүний нэр
        -  Үйлдвэрлэгчийн хаяг (цахим хуудас,холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг).
    Нэмэлт тоноглол:
        Ус хөөсрүүлэгч-шингээгчийн сав
        Полиэтилин буюу зөөлөн хуванцар материалтай, бат бөх эрэгдэг тагтай, ундны  цэвэр ус хийж явах зориулалт бүхий  0,8 литрийн багтаамжтай сав
        Байгалийн горхи зэрэг бага хэмжээний усны эх үүсвэрээс ус цэнэглэх зориулалт бүхий Финляндын “виниплан” материалаар хийгдсэн 1л-ийн багтаамжтай усны сав
Техникийн үзүүлэлт

ҮҮРГЭВЧИТ ГАЛ УНТРААГУУР РЛО

Ой хээрийн  түймрийн үед хамгийн их хэрэгцээтэй багаж бөгөөд ОХУ-ын "Лесхозснаб" үйлдвэрлэгчийн "ЕРМАК" брендийн, патентлагдсан технологи юм. Бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс онцогууд нь: хамгийн сүүлийн үеийн технологийг /виниплан/ ашиглан бүтээсэн, гал сөнөөгч болон байгаль  хамгаалагчийн тав тухийг бүрэн хангасан уут болон мөрөвч оосортой, гар шахуурга буюу хошуу нь шууд болон сарниулагчтай цацах сонголттой, зэвэрдэггүй өнгөт металлиар хийгдсэн явдал нь эдлэгээний хугацааг 2 дахин уртасгаж өгсөн.
Танилцуулга
Үргэвчит гал унтраагуурын зориулалтын гэр /уутанд/ нэмэлт бүс , халаас баүйлдвэрлэгчийн хаягтай болсон явдал дараах боломжийг олгож байна.
Үүнд:
Үүрдэг оосорыг зөөлөн материалаар доторлоод, өргөсгөж өгсөн ба усны савны дээд, доод хэсэгтээ резинен бэхэлгээнд холбож өгсөн бөгөөд хуванцар түгжээтэй

Үүрдэг оосорнд хуванцар түгжээг суулгаж өгсөнөөр гал сөнөөгч гадны тусламжгүйгээр өөрийн биеийн өндөртөө тааруулан тохируулах боломжтой

Бүслүүр хэсэгтээ нуруун дээрх усны савыг хөдөлгөөнгүй байлгах үүднээс зузаан чих гаргаж 2 талаасаа “сэрээ” маягийн хуванцар түгжээ суулгаж өгсөн. Мөн цээжний хэсгээр яг үүнтэй адилхан маш хялбар тайлж, түгжиж болдог, үүргэвчит гал унтраагуурыг нуруундаа илүү шахаж бэхлэж өгсөн бүслүүртэй

Зүүн талын хажууд  ундны цэвэр усны, ундаа хийж явах халаастай

Баруун талын хажууд хатуу хөөсрүүлэгч-ус шингээгч хийх халаастай

Мөн баруун талын хажуу халааснд хөөсрүүлэгчийн сав хийх боломжтой

Хойд талын  халаасны хажууд нөөц хошуу-шахуурга хийх зориулалттай (гидропульт багтана)

Гар хошуу-шахуургыг (гидропульт) ашиглаагүй үед өлгөх зориулалттай 2 ш наалддаг/ хажуугийн түгжээ

Хойд талын том халаасндаа хээрийн нөхцөлд булаг, гархиноос усаа цэнэглэх шанаган-хутгуур хийх боломжтой

Дээд хэсэгтээ үүргэвчит гал унтраагуурыг зөөх, барьж явах гоогцоо-бариултай

Арилдаггүй будагаар, өндөр хэмд шарах маягаар доорх зүйлсийг бичсэн :
    -  бүтээгдэхүүний нэр
    -  үйлдвэрлэгчийн хаяг (цахим хуудас,холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг).
Техникийн үзүүлэлт
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC