• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!Та л, Зөвхөн үүнийг зогсоож чадна !!!

Ой хээрийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлье!!!
ЦУРАВДАГЧ АППАРАТ
Цуравдагч аппаратыг ой хээрийн түймэр унтраахад ашигладаг ба их бие цурав тавигчбамбай бүхий хошуу гэсэнүндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Гал түймрийн салхины чиглэлийг  мэргэжлийн гал унтраах багийн удирдлагын зааврын дагуу гарч байгаа түймрийг угтуулан цуравдагчаар  гал  тавихад 2 талаас гарсан гал  нийлж унтарна.

Цуравдагч  аппаратанд шаахуун хийж бамбайг асаан цурав тавьж хэрэглэнэ. Мөн өмхөрсөн мод , ойн  хаягдлыг шатаахад бас хэрэглэж болно. Цуравдагчийг хоосон үед нь хошууг нь дотор тал руу нь хийж авч явбал зай талбай бага эзлэх ба хошууг гэмтээхээс сэргийлнэ.

Хятад улсад үйлдвэрлэсэн
Багтаамж -
Зориулалт : Ой хээрийн гал түймэртэй  тэмцэх
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC