• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ GARRETT
Image

МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ AT GOLD

 
Загвар
АТ-GOLD
  Байг илрүүлэх заагч хэсгийн тоо
12
  Accept/ Reject Discrimination
Тийм
  Төмрийг ялгах чадвар
2
  Хайлтын горим
5 (plus Pinpoint)
  Хүлээн авах чадвар ба гүний тохиргоо
8
  Электрон заалт
Тийм
  Давтамж
6.5kHz
  Дууны өнгө
3
  Стандарт тавагны хэмжээ
6.5" x9" Proformance
  S
(1.06cм - 1.29см)
  Жин
1.4 кг
  Батерей
4 AA (included)
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ Garrett AT gold
Image

МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ АТ-Pro international

 
Загвар
АТ-Pro international
  Байг илрүүлэх заагч хэсгийн тоо
12
  Accept/ Reject Discrimination
Тийм
  Төмрийг ялгах чадвар
40
  Хайлтын горим
6 (3 standart, 3 pro modes)
  Хүлээн авах чадвар ба гүний тохиргоо
8
  Электрон заалт
Тийм
  Давтамж
15kHz
  Дууны өнгө
3
  Стандарт тавагны хэмжээ
8.5" x11" DD Proformance
  Хэмжээ
(106cм - 129см)
  Жин
1.4 кг
  Батерей
4 AA
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ Garrett AT Pro International
Image

МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ GTI 2500

Газрын хөрсөнд 10-60 см-д байгаа байгалийн алт болон үнэт эдлэлийн биетийн хэлбэр хэмжээ гүнийг ойролцоогоор гаргаж үзүүлдэг. Мөн тухайн хайгчид 5 төрлийн тохирох тавагтай. Гүний тавагаа угсарсан тохиолдолд 3м хүртэлх гүнд байгаа том хэмжээний биетийг илрүүлэх хүчин чадалтай.

 
Загвар
GTI-2500
  Байг илрүүлэх заагч хэсгийн тоо
24
  Accept/ Reject Discrimination
Тийм
  Төмрийг ялгах чадвар
3
  Хайлтын горим
5 (plus imaging/pinpoint)
  Хүлээн авах чадвар ба гүний тохиргоо
24
  Электрон заалт
Тийм/хэмжээ/гүний заалт
  Давтамж
7.2kHz, user adjustable
  Дууны өнгө
3
  Стандарт тавагны хэмжээ
9.5" Proformance, imaging
  Хэмжээ
(101cм - 129см)
  Жин
2.1 кг
  Батерей
8 AA
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ Garrett GTI2500
Нэмэлт дагалдах хэрэгсэл
Image

МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ACE 250

 
Загвар
ACE - 250
  Байг илрүүлэх заагч хэсгийн тоо
12
  Accept/ Reject Discrimination
Тийм
  Төмрийг ялгах чадвар
2
  Хайлтын горим
5 (plus)
  Хүлээн авах чадвар ба гүний тохиргоо
8
  Электрон заалт
Тийм
  Давтамж
6.5 kHz
  Дууны өнгө
3
  Стандарт тавагны хэмжээ
6.5"x9" Proformance, imaging
  Хэмжээ
(106cм - 129см)
  Жин
1.2 кг
  Батерей
4 AA
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ Garrett ACE 250
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC