• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ "MAKRO DETECTOR"
Image

МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ MAKRO POINTER

ГАР СКАНЕР /Ус, өнгөн хөрс, ухаж гаргасан шорооноос металл илрүүлэгч/

  • LED гар чийдэн
Хүчин чадал сайтай LED гар чийдэн нь таныг хайгуул хийхэд туслан тухайн газрыг гэрэлтүүлж өгнө.

  • Дуут дохио, Чичирхийлэгч /Вибратор/
3 аргаар байг илрүүлэх боломжтой:
1. Зөвхөн дууны гаралтаар илрүүлэх
2. Зөвхөн вибратор буюу чичирхийлэгчээр илрүүлэх
3. Дууны гаралт болон чичирхийлэгчийг хослуулан хайгуул хийх
  • Хөндлөнгийн нөлөөллийг хязгаарлагч таваг
Багаж унтарсан үедээ соронзон энерги дамжуулдаггүй.  Ингэснээр бусад металл илрүүлэгчээс ирэх хөндлөнгийн нөлөө үгүй болно гэсэн үг юм.
  • Хамгаалалтын хатуу гэр
Хоёр төрлийн хамгаалалтын гэрийг дагалдуулан өгдөг. Эхний гэр нь стандарт. Харин нөгөө нь зориулалтын хусагч иртэй хамгаалалтын хатуу гэр. Эдгээрийн тусламжтай илрүүлэгч хошууг элэгдэхээс хамгаалж болно.
МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ MAKRO CF77
Техникийн үзүүлэлт
Давтамж: 11.6 килогерц
Металл илрүүлэлт: Дохиололоор болон чичирхийлэлтээр
Мэдрэмж: 4 түвшинтэй (гар удирдлагаар тохируулна)
Хэмжээ: 24 x 4.8 x 4.8 см
Хошууны урт: 9.3 см
Жин: 235гр
Ажиллах температур: (-20°C/+50°C)
Баттерей: 9В алкалин баттерей
Цэнэгээ : 30цаг барина.
Нэмэлт дагалдах хэрэгсэл
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC