• +976 88116648
 • +976 88106648
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ШҮХЭР

ШҮХЭР RS 2000

 • Жолоодлого сайтай: Удирдлагагүй ( 2 талдаа хаалгатай бол паралель үсрэлт хийж болно)
 • Хурдан эргэлт хийх боломжтой ( 6 сек-д бүтэн эргэлт хийж болно)
 • Шүхэрчин салхины чиглэл дагуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
 • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормослох боломж олгоно
 • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой
Үзүүлэлт
 

Шүхрийн бункерийн талбай /диаметр

85 м2
  Шүхрийн оосрын тоо
26
  Хамгийн их даац
160 кг
  Шүхэрчин шүхэртэйгээ хамт/ хамгийн их жин
170 кг
  Үсрэх хурд - онгоцны хурд хамгийн ихдээ
280 км/цаг
  Үсрэх хамгийн бага өндөр
150 м
  Давшилтын хурд (100кг/даац)
4,2 м/сек
  360 градусын эргэлтийн цаг
Ойролцоогоор 6 сек
  Удирдлага / жолоодох чадвар
Үгүй/тийм
  Газардах чиглэл
Нүүрний салхины чиглэлд харуулж газардана
  Системийн жин
14 кг

BR - 2000 шинэ үеийн нөөцийн шүхэр

 • Хадгалах нүх гаргах зориулалттай DAD системээр тоноглогдсон
 • AAD суурилуулалтанд бэлтгэсэн (CYPRES STATIC LINE) дээвэр дээр суурилуулсан Pilot Chute удирдах боломжтой
 • Зөвхөн буух хурд 6.3 м/с
 • Ачаа тээш: 160 кг
 • Шүхэрчин салхины чиглэл дутуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
 • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормозлох боломж олгоно
 • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой

ШҮХЭР RS 2000

 • Жолоодлого сайтай: Удирдлагагүй ( 2 талдаа хаалгатай бол паралель үсрэлт хийж болно)
 • Хурдан эргэлт хийх боломжтой ( 6 сек-д бүтэн эргэлт хийж болно)
 • Шүхэрчин салхины чиглэл дагуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
 • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормослох боломж олгоно
 • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой

ШҮХЭР RL 18

 • Жолоодлого сайтай: Удирдлагагүй ( 2 талдаа хаалгатай бол паралель үсрэлт хийж болно)
 • Хурдан эргэлт хийх боломжтой ( 6 сек-д бүтэн эргэлт хийж болно)
 • Шүхэрчин салхины чиглэл дагуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
 • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормослох боломж олгоно
 • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой
Үзүүлэлт
 

Шүхрийн бункерийн талбай /диаметр

55 м2
  Шүхрийн оосрын тоо
24
  Шүхэрчин шүхэртэйгээ хамт/ хамгийн их жин
170 кг
  Үсрэх хурд - онгоцны хурд хамгийн ихдээ
280 км/цаг
  Үсрэх хамгийн бага өндөр
100 м
  Давшилтын хурд (160кг/даац)
6.3 м/сек
  360 градусын эргэлтийн цаг
Ойролцоогоор 6 сек
  Удирдлага / жолоодох чадвар
Үгүй/тийм
  Газардах чиглэл
Нүүрний салхины чиглэлд харуулж газардана
  Системийн жин
15 кг

НӨӨЦ ШҮХЭР RK 14 

 • Жолоодлого сайтай: Удирдлагагүй ( 2 талдаа хаалгатай бол паралель үсрэлт хийж болно)
 • Хурдан эргэлт хийх боломжтой ( 6 сек-д бүтэн эргэлт хийж болно)
 • Шүхэрчин салхины чиглэл дагуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
 • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормослох боломж олгоно
 • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой
Үзүүлэлт
 

Шүхрийн бункерийн талбай /диаметр

55 м2
  Шүхрийн оосрын тоо
24
  Шүхэрчин шүхэртэйгээ хамт/ хамгийн их жин
170 кг
  Үсрэх хурд - онгоцны хурд хамгийн ихдээ
280 км/цаг
  Үсрэх хамгийн бага өндөр
100 м
  Давшилтын хурд (160кг/даац)
6.3 м/сек
  360 градусын эргэлтийн цаг
Ойролцоогоор 6 сек
  Удирдлага / жолоодох чадвар
Үгүй/тийм
  Газардах чиглэл
Нүүрний салхины чиглэлд харуулж газардана
  Системийн жин
15 кг
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC