• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ШҮХЭР

ШҮХЭР RS 2000

  • Жолоодлого сайтай: Удирдлагагүй ( 2 талдаа хаалгатай бол паралель үсрэлт хийж болно)
  • Хурдан эргэлт хийх боломжтой ( 6 сек-д бүтэн эргэлт хийж болно)
  • Шүхэрчин салхины чиглэл дагуу газардана. ( салхитай үед), гэмтэл авах магадлал бага
  • Давших хурд нь шүхрийг хэсэгчилсэн болон бүрэн тоормослох боломж олгоно
  • Туршлагатай шүхэрчид нь 22м/с хүртэлх салхины хурдтай үед ч үсрэх боломжтой
Үзүүлэлт
 

Шүхрийн бункерийн талбай /диаметр

85 м2
  Шүхрийн оосрын тоо
26
  Хамгийн их даац
160 кг
  Шүхэрчин шүхэртэйгээ хамт/ хамгийн их жин
170 кг
  Үсрэх хурд - онгоцны хурд хамгийн ихдээ
280 км/цаг
  Үсрэх хамгийн бага өндөр
150 м
  Давшилтын хурд (100кг/даац)
4,2 м/сек
  360 градусын эргэлтийн цаг
Ойролцоогоор 6 сек
  Удирдлага / жолоодох чадвар
Үгүй/тийм
  Газардах чиглэл
Нүүрний салхины чиглэлд харуулж газардана
  Системийн жин
14 кг
© 2021 Nano Planet LLC