• +976 88116648
 • +976 88106648
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 БАТЕРЕЙГААР АЖИЛЛАДАГ ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

GRA 4321 EVO 3 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Нэг поршентой өргөгч 4000 цуврал, батерейгаар ажилладаг. Хамгийн сүүлийн үеийн EVO 3 технологи. Хөнгөхөн, дуу чимээ бага (ачаалал багатай үед). Хурдан өндөрсдөг

Стандарт тоноглол
 • LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
Онцлог шинж
Шинэ сайжруулалт
 • Хэрэгслийн хурд нэмэгдсэн
 • Хөнгөн
 • Дуу чимээ бага (ачаалал багатай үед)
Ашиглах
 • Ямарч нөхцөлд хэрэглэхэд хялбар
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Зөөврийн бариул дахь LED гэрэлтүүлгийг сайжруулсан
 • Илүү их гэрэлтэй болсон / зургаан гэрлээс багагүй байна./
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Зай солих
 • Зайг солиход хялбар.
 • Багажны дээд хэсэгт байрладаг учир ажлын явцад зайг ямар ч төвөггүй солино
Ажиллах орчин
 • Утаа ялгаруулдаггүй
 • Бороо, чийгнээс хамгаалсан
 • Цаг агаарын ямарч нөхцөлд ажиллах боломжтой
 • Аврагч болон хохирогчид аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан
Техникийн үзүүлэлт

GRA 4331 EVO 3 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Нэг поршентой өргөгч 4000 цуврал, батерейгаар ажилладаг. Хамгийн сүүлийн үеийн EVO 3 технологи. Хөнгөхөн, дуу чимээ бага (ачаалал багатай үед). Хурдан өндөрсдөг

Стандарт тоноглол
 • LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
Онцлог шинж
Шинэ сайжруулалт
 • Хэрэгслийн хурд нэмэгдсэн
 • Хөнгөн
 • Дуу чимээ бага (ачаалал багатай үед)
Ашиглах
 • Ямарч нөхцөлд хэрэглэхэд хялбар
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Зөөврийн бариул дахь LED гэрэлтүүлгийг сайжруулсан
 • Илүү их гэрэлтэй болсон / зургаан гэрлээс багагүй байна./
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Зай солих
 • Зайг солиход хялбар.
 • Багажны дээд хэсэгт байрладаг учир ажлын явцад зайг ямар ч төвөггүй солино
Ажиллах орчин
 • Утаа ялгаруулдаггүй
 • Бороо, чийгнээс хамгаалсан
 • Цаг агаарын ямарч нөхцөлд ажиллах боломжтой
 • Аврагч болон хохирогчид аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан
Техникийн үзүүлэлт
Батерейгаар ажилладаг тэлэгч

Батерейгаар ажилладаг тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Батерейгаар ажилладаг комби багаж

Батерейгаар ажилладаг комби багаж

дэлгэрэнгүй

Батерейгаар ажилладаг тасдагч

Батерейгаар ажилладаг өргөгч

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC