• +976 88116648
 • +976 88106648
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 НАРИЙН ШААНТГАН ХӨШҮҮРЭГ

Гар ажиллагаатай - Нарийн шаантган хөшүүрэг HTW 4624

Стандарт тоноглол
 • Нэгдсэн гэрэлтүүлэг
Аврах хэрэгсэл
 • Гадны эрчим хүчний эх үүсвэр шаардагдахгүй
 • Хоолой шаардагдахгүй
Нэг багажаар шахах, өргөх
 • Түргэн хөндлөнгийн оролцогч бүх хэрэгсэлд багтах боломжтой
 • Хөнгөн, зөөх, тээвэрлэхэд хялбар
 • Хэрэглэхэд хялбар
Эвхэгддэг ба эргэлддэг бариул
 • Авч явах, хадгалахад хялбар
 • Ямар ч нөхцөлд ашиглаж болно
Хальтирдаггүй бариул

Бага зайнд оруулж дээд зэргийн хүчээр тэлж зай гаргаж
чадна
 • Шаантган хөшүүргийг хэрэглэснээр өргөгч дэр ба бусад багажуудыг ашиглах боломжтой болдог
 • Ямар ч байрлалд тааруулж болно
 • Хадгалж зөөхөд хялбар
Техникийн үзүүлэлт
  Артикль дугаар
150.062.132
  Ажлын хамгийн их даралт
720/72 бар/Мпа
  Цилиндр
Давхар үйлчилгээтэй
  Хамгийн бага хавчуулах урт
6 мм
  Хамгийн их өргөх урт
51 мм
  Тэлэх хүч
253/ 25.8 кН/т
  Шаатгын өнцөг
150
  Хэрэглэхэд бэлэн үеийн жин
11.8 кг
  Хэмжээ (урт, өргөн, өндөр)
713х270х197 мм
  Зөөвөрлөж барих бариул дахь
гэрэлтүүлэг
Тийм

Нарийн шаантган хөшүүрэг PW 5624

Стандарт тоноглол:
 • Атгах чадварыг сайжруулсан, эргономикийн хяналтын бариулыг шинэчлэн боловсруулсан
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, хялбар
Зөвхөн 6 мм-ийн хэмжээтэй зайн ашиглана
 • Бусад хэрэгслийг дээш өргөн анхны нээлтийг нээн өргөнө
Өргөх өндөр 51 мм
 • Холматро бутлагч эсвэл өргөх уут бүхий аврах багцыг ашиглан аврах ажиллагааг үргэлжлүүлнэ
Ховилтой тэлэх ган ир
 • Нэмэлт атгах боломжтой
Хутгуудын дээгүүр уян хатан синтетик хамгаалалтын бүрхүүлтэй
Техникийн үзүүлэлт
  Артикль дугаар
150.062.228
  Үндсэн үзүүлэлтүүд
  Загвар
PW 5624
  Тоноглогдсон (холбогч төрөл)
CORE
  Хамгийн их ажлын даралт
720 / 72 (бар/Mпa)
  Гүйцэтгэл
  Тэлэх дээд хүч
235 / 24 (kН/т)
  Хавчуулах доод зай
6 мм
  Өргөх дээд өндөр
51 мм
  Хэмжээ, жин ба температур
  Жин, хэрэглэхэд бэлэн
9.2 кг
  Хэмжээ
648 x 225 x 188 мм
modal image
Гидрээр ажилладаг тэлэгч

Гидрээр ажилладаг тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг комби багаж

Гидрээр ажилладаг комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC