• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 НЭМЭЛТ ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД

HRS 22 NCT

  Тодорхойлолт
HRS 22 NCT
HRS 22
  Код
150.003.105
150.181.011
  Даацын хэмжээ /дээд/
220/22.4 кН/т
216/22 кН/т
  Хэмжээ /мм/
450х150х280
400х106х240
  Хэрэглэх үеийн жин
14.9 кг
7.7 кг

HRS 22 NCT

HRS 22

Хөвөө тохируулагч

  Тодорхойлолт
Хөвөө тохируулагч
  Код
150.182.580
  Хайрцагтай ком бүрдлийн жин
12.4 кг
  Хүндрүүлэгч бүсийн урт
4 м
  Хүндрүүлэгч бүсний хүчин чадал
10/1 кН/т

Ивүүр болон чигжээс

  Тодорхойлолт
Ивүүр болон чигжээс
  А багц
Жин кг
Код
  Шатан ивүүр
6.3
150.563.060
  Жижиг шаантаг
0.5
150.563.049
  Том шаантаг
1.0
150.563.050

 

  Тодорхойлолт
Ивүүр болон чигжээс
  B багц
Жин кг
Код
  Шатан ивүүр
6.3
150.563.060
  Жижиг шаантаг
0.5
150.563.049
  Том шаантаг
1.0
150.563.050

Set A

Set B

Хамгаалалтын хаалт бамбай

  Тодорхойлолт
Хамгаалалтын хаалт бамбай
  Код
150.182.045
  Овор хэмжээ
мм
900х500
  Хэрэглэх үеийн
кг
2.9

Шилний мастер

  Тодорхойлолт
Шилний мастер
  Код
150.182.060
  Овор хэмжээ
мм
420х245х35
  Хэрэглэх үеийн
кг
1.0
Гидрээр ажилладаг тэлэгч

Гидрээр ажилладаг тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг комби багаж

Гидрээр ажилладаг комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC