• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 БЕТОН БУТЛАГ

Бетон бутлагч CC 20 C

Нурсан том, зузаан хэсгүүдийг хурдан эвдэх бетон бутлуур. Бүрэн шинэчилсэн загвар: хөнгөн, илүү нягт, бутлах хүч ихтэй.

Стандарт тоноглол:
  • Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
  • Сайжруулсан атгах чадвартай, эргономикийн хяналтын бариулыг шинэчлэн боловсруулсан
  • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, хялбар
Хүнд үүрэг
  • Бетоны том, зузаан хэсгүүдийг хурдан эвдэх зориулалттай
Тоос үүсгэхгүй
  • Аврах ажиллагааны газарт тодорхой харагдах байдлыг дэмжинэ
Чичиргээ байхгүй
  • Хоёрдогч нуралтын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлдэг
Техникийн үзүүлэлт
Техникийн тодорхойлолт
Артикль дугаар 150.012.295
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Загвар CC 23
Тоноглогдсон (холбогч төрөл) CORE
Хамгийн их ажлын даралт 720 / 72 (бар/Mпa)
Гүйцэтгэл
Нээлхий /дээд/ 230 сс
Бутлах хүч 113 / 11.5 (kН/т)
Хэмжээ, жин ба температур
Жин, хэрэглэхэд бэлэн 19.1 кг
Хэмжээ 815 x 415 x 217 мм
Гидрээр ажилладаг тэлэгч

Гидрээр ажилладаг тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг комби багаж

Гидрээр ажилладаг комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

Гидрээр ажилладаг өргүүрт хөшүүрэг

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC