• +976 88116648
 • +976 88106648
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ГИДР АЖИЛЛАГААТАЙ ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

RA 5321 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Нэг поршентой 5000 цувралын өргөгч

Стандарт тоноглол:

 • LED гэрэлтүүлгийг нэгтгэсэн
 • Эргономик даацтай бариул
 • Атгалтыг сайжруулсан, эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Жингийн харьцаа болон ажлын гүйцэтгэл
 • Хөнгөн жинтэй ч илүү өндөр өргөнө
Ажиллах хурд
 • Ажиллуулах үед хурдан сунаж, агшина, хугацаа хэмнэж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлнэ
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Хос гэрлийн гэрэлтүүлэг / 4 гэрэлтэй/
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Дагалдах хэрэгслийг солих
 • Секундын дотор солино
Техникийн үзүүлэлт

RA 5322 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Хоёр талруугаа тэлэгч 5000 цувралын өргөгч

Стандарт тоноглол:
 • LED гэрэлтүүлгийг нэгтгэсэн
 • Эргономик даацтай бариул
 • Атгалтыг сайжруулсан, эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Жингийн харьцаа болон ажлын гүйцэтгэл
 • Хөнгөн жинтэй ч илүү өндөр өргөнө
Ажиллах хурд
 • Ажиллуулах үед хурдан сунаж, агшина, хугацаа хэмнэж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлнэ
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Хос гэрлийн гэрэлтүүлэг / 4 гэрэлтэй/
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Дагалдах хэрэгслийг солих
 • Секундын дотор солино
Техникийн үзүүлэлт

RA 5331 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Нэг поршентой 5000 цувралын өргөгч

Стандарт тоноглол:

 • LED гэрэлтүүлгийг нэгтгэсэн
 • Эргономик даацтай бариул
 • Атгалтыг сайжруулсан, эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Жингийн харьцаа болон ажлын гүйцэтгэл
 • Хөнгөн жинтэй ч илүү өндөр өргөнө
Ажиллах хурд
 • Ажиллуулах үед хурдан сунаж, агшина, хугацаа хэмнэж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлнэ
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Хос гэрлийн гэрэлтүүлэг / 4 гэрэлтэй/
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Дагалдах хэрэгслийг солих
 • Секундын дотор солино
Техникийн үзүүлэлт

RA 5332 ӨРГҮҮРТ ХӨШҮҮРЭГ

Хоёр талруугаа тэлэгч 5000 цувралын өргөгч

Стандарт стандарт:

 • LED гэрэлтүүлгийг нэгтгэсэн
 • Эргономик даацтай бариул
 • Атгалтыг сайжруулсан, эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Жингийн харьцаа болон ажлын гүйцэтгэл
 • Хөнгөн жинтэй ч илүү өндөр өргөнө
Ажиллах хурд
 • Ажиллуулах үед хурдан сунаж, агшина, хугацаа хэмнэж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлнэ
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Хос гэрлийн гэрэлтүүлэг / 4 гэрэлтэй/
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Дагалдах хэрэгслийг солих
 • Секундын дотор солино
Техникийн үзүүлэлт
Гидр ажиллагаатай тэлэгч

Гидр ажиллагаатай тэлэгч

дэлгэрэнгүй

Гидр ажиллагаатай комби багаж

Гидр ажиллагаатай комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидр ажиллагаатай тасдагч

Гидр ажиллагаатай тасдагч

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC