• +976 88116648
 • +976 88106648
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ГИДР АЖИЛЛАГААТАЙ ТЭЛЭГЧ

SP 5240 ТЭЛЭГЧ

Нэг төхөөрөмжөөр тэлэх, шахах, татах үйлдлийг төвөггүй хийнэ.  CORE технологиор тоноглогдсон

Стандарт тоноглол
 • LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
 • Хурдны хавхлага
 • Эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Илүү хөнгөн, илүү хялбар
 • Зөөвөрлөхөд хялбар
 • Хөнгөн, биед ачаалал болохгүй
 • Хамгийн хөнгөн, хамгийн их гүйцэтгэл
 • Бариулнаас атгах гарын атгалтыг сайжруулсан
Гарын байрлал ба удирдлага
 • Гарын байрлал багажны ард хэсэгт байрлах тул илүү аюулгүй ажиллагаатай болсон
 • Гар шилжүүлэх, эргүүлэх зэрэг хөдөлгөөнийг чөлөөтэй хийх боложтой
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Зөөврийн бариул дахь LED гэрэлтүүлгийг сайжруулсан
 • Илүү их гэрэлтэй болсон / зургаан гэрлээс багагүй байна./
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Техникийн үзүүлэлт

SP 5250 ТЭЛЭГЧ

Нэг төхөөрөмжөөр тэлэх, шахах, татах үйлдлийг төвөггүй хийнэ.  CORE технологиор тоноглогдсон

Стандарт тоноглол
 • LED гэрэлтүүлэгтэй бариул
 • Хурдны хавхлага
 • Эргономик хяналтын бариул
 • CORE технологи: хурдан, аюулгүй, илүү хялбар
Онцлог шинж
Илүү хөнгөн, илүү хялбар
 • Зөөвөрлөхөд хялбар
 • Хөнгөн, биед ачаалал болохгүй
 • Хамгийн хөнгөн, хамгийн их гүйцэтгэл
 • Бариулнаас атгах гарын атгалтыг сайжруулсан
Гарын байрлал ба удирдлага
 • Гарын байрлал багажны ард хэсэгт байрлах тул илүү аюулгүй ажиллагаатай болсон
 • Гар шилжүүлэх, эргүүлэх зэрэг хөдөлгөөнийг чөлөөтэй хийх боложтой
Эргономик даацын бариул
 • Эргономик даацын бариулаар аврагч багажиндаа түүртэлгүй ажлаа гүйцэтгэх шийдлээр шийдсэн
 • Эргономик загварыг сайжруулж, багажийг бүрэн хянахын тулд сайн барих хэрэгтэй
Нэгдсэн LED гэрэлтүүлэг
 • Зөөврийн бариул дахь LED гэрэлтүүлгийг сайжруулсан
 • Илүү их гэрэлтэй болсон / зургаан гэрлээс багагүй байна./
 • Аврагчид өөрсдийн сүүдрээс болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдахгүй
Техникийн үзүүлэлт
Гидр ажиллагаатай тасдагч

Гидр ажиллагаатай тасдагч

дэлгэрэнгүй

Гидр ажиллагаатай комби багаж

Гидр ажиллагаатай комби багаж

дэлгэрэнгүй

Гидр ажиллагаатай өргүүрт хөшүүрэг

Гидр ажиллагаатай өргүүрт хөшүүрэг

дэлгэрэнгүй

Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC