• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"LEADER SEARCH",  ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ БАГАЖ

LEADER, USAR & FIREFIGHTING EQUIPMENT

“Group Leader” компани  нь дэвшилтэд технологийн эрэн хайх, хамгаалалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч юм.
"LEADER SEARCH" ЭРЭН ХАЙХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

LEADER Search Hasty

Утасгүй/утастай амьд биет илрүүлэгч

Аливаа аврах ажиллагааны үед нурангад дарагдаж амь нас нь аюулд орсон хүнийг илрүүлж, байршлыг нь тогтоодог. Үл ялиг чичирхийллийг ч мэдэрч, амьд биетийн байршлыг тогтоох чадвартай багаж юм. 3 төрлийн утасгүй чичирхийлэгч сенсортой.

Задгай талбайн нөхцөлд 30-100м/(98ˈ)-(328ˈ)/-ийн зайнд дээрхи гурван сенсорыг ашиглах боломжтой. Нэмээд гурван төрлийн утасгүй мэдрэгч төхөөрөмжтэй. LEADER Search амьд биет илрүүлэгч багаж нь дуу дамжуулах чадвар болон дууны чанарын хувьд үнэхээр сайн.

Ослын үед аврах төхөөрөмжийг хурдан шуурхай байршуулах шаардлагатай болдог шүү дээ. Энэхүү шаардлагын үүднээс LEADER Sentry-ийг зөөвөрлөж авч явах зориулалттай бүтээжээ (кабель утасгүй). LEADER Search аль зүгээс ямар дуу чимээ гарч байгааг хурдан хугацаанд тодорхойлдог бөгөөд дараа нь амьд биет байгаа газрын байршлыг нарийн тодорхойлдог.

Нурангад дарагдсан хүний байршлыг хурдан тогтоохын тулд эхлээд нэг сенсорыг ослын газар байрлуулаад дараа нь бусад сенсоруудыг нэмж байрлуулна. Сенсоруудыг системтэйгээр удирдаж, зурагт үзүүлсэн байгаа шиг гурвалжин хэлбэрийн дүрслэлийг үүсгэх хэрэгтэй. Бүх сенсоруудыг дээд цэгт нь хүргэж барих хэрэгтэй. Нурангад дарагдсан хүний байршлыг тодорхойлсон үед сенсоруудын мэдрэмжийн түвшин нэгэн жигд болно.
Leader scan
Leader cam
Leader search sentry
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC