• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ТЭСРЭХ БОДИС ХАДГАЛАХ САВ  

Тэсрэх бодис хадгалах сав

Энэхүү тэсрэх бөмбөг агуулах сав нь яаралтай тохиолдолд тэсрэх бөмбөгийг аюулгүй байдалд шилжүүлэх зориулалт бүхий сав юм.

Дэлбэрэлтийн улмаас үүсэх хөндлөн хэлбэрийн хүчтэй долгионы тархалтаас сэргийлдэг. Ингэснээр ойр орчмын хүн болон хүрээлэн буй орчныг хамгаалах ач тустай.

Тэсрэх бөмбөгийг яаралтай дэлбэлэх шаардлагатай үед тэсрэх бөмбөг агуулах савнаас 6 метрийн зайнд хүн болон эд зүйл байлгахыг хориглоно.

Энэхүү тэсрэх бөмбөг агуулах савны ойролцоо байх үедээ чихээ таглахыг зөвлөж байна.
Үзүүлэлт
Гадна талын диаметр
660 мм
Дотор талын диаметр
630 мм
Гүн
654 мм
Өндөр
747 мм
Ёроолын зузаан

15 мм

Савны хананы зузаан
10 мм
Цэвэр жин
270 кг
Үзүүлэлт
Гадна талын диаметр
660 мм
Дотор талын диаметр
630 мм
Гүн
654 мм
Өндөр
747 мм
Ёроолын зузаан

15 мм

Савны хананы зузаан
10 мм
Цэвэр жин
270 кг
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC